Formulier Ademevaluatie

Formulier voor zelfevaluatie ademhaling

Onderstaand formulier is geschikt om zelfstandig de ademhaling te evalueren. Vul dit formulier zo goed mogelijk naar waarheid in. Na het invullen van het formulier krijgt u automatisch een email met de resultaten en een daarbij passend advies. Invullen duurt ongeveer 2 minuten.

Score:
0 – Nooit / Niet van toepassing: Dit item is voor u nooit relevant of komt nooit voor.
1 – Af en toe / Deels waar: U ervaart dit item soms of in lichte mate.
2 – Regelmatig / Waar: Dit item komt regelmatig voor of is grotendeels waar voor u.
3 – Heel vaak / Zeer waar: Dit item is zeer frequent of volledig waar in uw situatie.