Ademhaling & technologie: Het belang van het uitzetten van je notificaties

In het diepste van ons lichaam, verborgen onder de oppervlakte van ons dagelijks bewustzijn, speelt zich een onzichtbaar drama af. Stel je voor: je zit rustig aan je bureau, verdiept in je werk, je ademhaling kalm en regelmatig. Plotseling licht je telefoon op, een scherpe notificatie doorbreekt de stilte. Onmiddellijk reageert je lichaam. Je ademhaling stokt, een subtiele maar significante pauze, alsof je lichaam zich schrap zet voor een onbekende dreiging. Je hartslag versnelt, terwijl adrenaline en cortisol, de boodschappers van stress, door je bloedbaan razen. Je bloedvaten vernauwen zich, een onzichtbare kracht die zich aanspant, je pupillen verwijden zich, klaar om elk detail op te vangen. En dit alles gebeurt in een oogwenk, een orkest van reacties, perfect gesynchroniseerd door het autonome zenuwstelsel, dat zich aanpast aan de eisen van het moment.

Maar dan, terwijl je het bericht gelezen hebt, je lichaam begint te ontspannen, je ademhaling weer een natuurlijk ritme vindt en je hartslag vertraagt en je net weer aan het werk wilt gaan en komt er een nieuwe notificatie binnen. Het is een eindeloze cyclus, een dans van actie en reactie, waarbij je lichaam telkens weer op de proef wordt gesteld door de digitale wereld die je omringt. En het lijkt wel alsof we vergeten zijn dat we bewust controle kunnen uitoefenen op de rol die technologie mag spelen in ons leven.

De onzichtbare sluipmoordenaar: hoe technologie ons autonome zenuwstelsel beïnvloedt

In een wereld waar technologie steeds meer verweven raakt met ons dagelijks leven, is het belangrijk om stil te staan bij de onzichtbare effecten die het heeft op onze gezondheid. Dit artikel belicht de relatie tussen ons autonome zenuwstelsel, onbewuste adempauzes en de invloed van technologie, met name smartphones, op deze aspecten van ons welzijn.

Ons autonome zenuwstelsel reguleert veel van onze onbewuste lichaamsfuncties, waaronder de ademhaling. Wanneer we geconfronteerd worden met stressoren, zoals constante notificaties van onze smartphones, treedt er een kettingreactie in werking. Deze reactie, vaak een vecht-of-vluchtreactie, veroorzaakt een versnelde hartslag, een strakkere ademhaling en een verhoogde afgifte van stresshormonen zoals cortisol.
 
De rol van onbewuste adempauzes
Interessant is dat deze stressreactie vaak gepaard gaat met onbewuste adempauzes. Deze adempauzes zijn een natuurlijke reactie van het lichaam op stress, maar wanneer ze frequent en onbewust optreden, kunnen ze leiden tot een disbalans in het lichaam. Dit kan resulteren in een verhoogd risico op gezondheidsproblemen zoals hartkloppingen, verminderde stressbestendigheid en zelfs hormonale disbalans.
De constante stroom van notificaties en de behoefte om ‘altijd verbonden’ te zijn, legt een aanzienlijke druk op ons autonome zenuwstelsel. Volgens een onderzoek van Business Insider ervaren veel mensen “fantoom” telefoontrillingen en voelen ze een constante drang om hun e-mails en sociale media te controleren. Deze digitale onderbrekingen veroorzaken niet alleen stress en angst, maar verstoren ook onze natuurlijke ademhalingspatronen.
Het contrast met bewuste adempauzes
Interessant genoeg is niet elke adempauze schadelijk. Bewuste adempauzes, zoals die in ademhalingsoefeningen zoals box breathing, kunnen juist een ontspannend effect hebben. Deze technieken helpen bij het reguleren van het autonome zenuwstelsel en bevorderen een gevoel van kalmte en controle. Het verschil ligt in de intentie en het bewustzijn achter de adempauze.
 
De Gevolgen voor Prestaties en Welzijn
De verstoring van ons autonome zenuwstelsel en ademhalingspatroon door technologische onderbrekingen heeft niet alleen invloed op onze fysieke gezondheid, maar ook op onze mentale prestaties. De constante staat van afleiding en stress kan leiden tot verminderde concentratie, geheugenproblemen en een algemeen gevoel van mentale vermoeidheid.

Het belang van bewustwording en grenzen
Het is cruciaal om bewust te worden van de invloed van technologie op ons welzijn. Dit betekent het instellen van grenzen rondom het gebruik van smartphones en andere apparaten. Het gaat erom technologie te gebruiken op een manier die ons welzijn ondersteunt, in plaats van het te ondermijnen. Zeker als je weet dat de meeste studies die je vindt als je zoekt op het effect van notificaties van bedrijven zijn de adviseren over de juiste momenten waarop de gebruiker het vaakste doorklikt (link). 

Conclusie
De relatie tussen ons autonome zenuwstelsel, onbewuste adempauzes en de invloed van technologie is complex maar significant. Het is van essentieel belang dat we ons bewust worden van deze dynamiek en actieve stappen ondernemen om onze interactie met technologie te beheren. Door bewuste ademhalingstechnieken te integreren en grenzen te stellen aan onze technologiegebruik, kunnen we niet alleen onze gezondheid verbeteren, maar ook ons vermogen om effectief met stress om te gaan. 

Meer leren over de kracht van je ademhaling?